KERAM Pustak ceramiczny 12 P+W

Dodaj do wyceny
wprowadź ilość w metrach kwadratowych

6,99  (5,68  netto)

Informacje dodatkowe

Element murowy ceramiczny 120.345.238 mm, LD.>

Zastosowanie: Ściany murowane, słupy i ściany działowe.

System oceny zgodności: 4

PARAMETRY

Wymiary (mm): szerokość Wu = 120
długość Lu = 345
wysokość Hu = 238
Kształt i budowa: Element pionowo drążony
Kategoria odchyłek wymiarów: T1
Kategoria rozpiętości wymiarów: R1
Płaskość: 5 mm
Równoległość: 5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 7,4 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia )
Kategoria II
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich)
(wartość ustalona PN-EN 998-2): 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin)
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: S0
Reakcja na ogień: A1
Absorpcja wody: Wm = 19,0 %
Początkowa absorbcja wody: Cw = 1.05 (kg(m2 x min)
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto w stanie suchym: 936 (D1) kg/m3
Gęstość netto w stanie suchym: 1795 (D1) kg/m3
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,45 W/m*K(λ10,dry)
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): F0