W porównaniu z tynkami tradycyjnymi tynki maszynowe z agregatu oferują lepsze parametry i większą jednorodność tynku. Do produkcji używa się kruszyw gwarantujących wysoką twardość oraz uzyskanie gładkości na etapie wykonawstwa. W razie nieuzyskania zamierzonej gładkości tynki gipsowe lub tynki cementowo wapienne zaciąga się masami gipsowymi lub masami wapiennymi.

Na tynkach możliwe jest uzyskanie zarówno gładzi jak i sztablatury która ja jest wyjątkowo czasochłonna a przez co kosztowna.