FOLIA FUNDAMENTOWA gr. 1,1mm – sprzedaż w taśmach o szerokości 25, 30, 40, 50, 60cm na metry, rolka ma 30mb

 

Najczęściej jest stosowana folia PCV o gr ok.1 mmpozwalająca na ograniczenie podciągania wody przez fundamenty do ścian nośnych. Stosuje się 2 lub 3 warstwy w zależności od wysokości fundamentów i poziomu wód gruntowych.

Fundamenty w całości wylane z betonu B15 lub B20 posiadają dwie warstwy oddzielające ławę od fundamentu oraz fundament od murów nośnych. W fundamentach, w których wykorzystano beton do poziomu zero a potem wykorzystano bloczek betonowy stosujemy trzy warstwy.

Gdy do fundamentu w całości wykorzystano bloczek betonowy wykonujemy również trzy warstwy izolacji na ławie fundamentowej, na poziomie +30cm oraz pomiędzy fundamentem a materiałem nośnym +50cm.