Czytając projekty różnych budynków dostrzegamy, iż są one proponowane w różnych technikach wykonania w zależności od potrzeb potencjalnego użytkownika.

Inaczej one wyglądają gdy posiadamy zaprojektowany garaż podziemny lub wysokie podpiwniczenie wraz z dwoma lub więcej stropami (szeregowiec) a zupełnie inaczej gdy zaprojektowany jest dom parterowy bez podpiwniczenia z drewnianym stropem.

Nieodłącznymi elementami fundamentów są: stal, pręt żebrowany, beton z gruszki lub bloczek betonowy. Aby budynek służył długo musimy na etapie fundamentów rozstrzygnąć jaki materiał zastosujemy nie tylko na fundamenty ale na ściany nośne i dach.

W budownictwie jednorodzinnym wiele fundamentów wykonywane jest przy pomocy bloczka betonowego. Bloczek betonowy nie wymaga wykorzystania szalunków co znacząco obniża koszt wykonania fundamentu. W przeciwieństwie do fundamentów lanych, po zalaniu których musimy odczekać około tygodnia na związanie betonu, murowanie ścian nośnych następuje bezpośrednio po wymurowaniu bloczka betonowego.

           

STAL

Jest ona nieodłącznym elementem każdej budowli. W projektach stosowane są jej różne przekroje od 8mm do nawet 20mm. Najbardziej powszechnym rozmiarem jest pręt 12mm oferowany w odcinkach 12mb. Z takiego pręta wykonywane są zbrojenia na ławy, nadproża jak również wieńce i podciągi.

Do łączenia tych prętów stosuje się walcówkę o przekroju 6mm oferowaną w prostych odcinkach 6mb.

           

BETON TOWAROWY

To kolejny materiał stosowany powszechnie w zależności od złożoności budynku do wykonania ław, wyciągania fundamentów ponad poziom zero jak również niektórych ścian nośnych ( w szalunkach stalowych).

           

BLOCZEK BETONOWY

Po wylaniu ław następuje murowanie fundamentów z bloczka betonowego ( stosowany zamiennie z technologią szalunków stalowych lub w formie skromniejszej drewnianych).

Stosowanie tego materiału pozwala na stosunkowo szybkie wyjście „z ziemi” i myślenie o materiałach na ściany nośne.

           

IZOLACJA POZIOMA

Najczęściej jest stosowana folia PCV o gr ok.1 mm pozwalająca na ograniczenie podciągania wody przez fundamenty do ścian nośnych. Stosuje się 2 lub 3 warstwy w zależności od wysokości fundamentów i poziomu wód gruntowych.

Wykonanie izolacji jest istotne zwłaszcza gdy stosowany jest pustak MAX lub 25 P+W które w odróżnieniu od betonu komórkowego podciągają wilgoć od niezaizolowanego fundamentu. Taka jest ogólna charakterystyka wyrobów ceramicznych ( nawet doniczek ceramicznych dla kwiatów).

           

IZOLACJA PIONOWA

Istnieje kilka form izolacji. Styropian wykorzystywany do oklejania charakteryzuje się współczynnikiem nie wyższym niż lambda = 0,040. Dla elewacji stosujemy grubość 15cm a na fundament oraz przyziemie wykorzystuje się styropian grubości 12cm. Wewnątrz w zależności od ilości miejsca stosujemy styropian również o współczynniku nie wyższym niż lambda = 0,040 o grubości od 5cm do 6cm. Przy wykonywaniu nasypów z ziemi opieranych o elewację budynku stosujemy dodatkową izolację. Dysperbit i folia kubełkowa wykorzystane przy tych pracach zmniejszają ilość  wody wchłanianej przez fundamenty.

           

SYSTEMY DRENARSKIE

Należy jednak pamiętać iż wykonanie najstaranniejszej izolacji nie pomoże jeżeli działka będzie posiadała wysoki stan wód gruntowych. Dobrze jest rozeznać się o rodzaju posiadanego gruntu i drenaż wykonać na etapie wykopów pod fundamenty czy przyłączy co pozwoli na szybsze obsychanie fundamentów wiosną i jesienią.