Wspomniana już wcześniej ściana osłonowa w budynkach trój warstwowych może być wykonana nie tylko z DZ-9 lub DZ-12 ale także z cegły klinkierowej.

Uzyskana w ten sposób elewacja nadaje trwały, unikalny charakter budowli konkurencyjny do ściany wykorzystującej tynk maszynowy z agregatu.