Dobierając grubość wełny musimy uwzględnić wysokość krokwi oraz oszacować poziom podwieszenia sufitu dla drugiej warstwy izolacji. Dobrze jest również wziąć pod uwagę w tych rozważaniach poziom posadzek.

Na rynku spotyka się wełnę o różnych współczynnikach. Najpowszechniej stosowana jest wełna o współczynniku 0,039 o grubościach 15cm między krokwie i 10cm jako druga warstwa. Jednakże od tego standardu są odstępstwa umotywowane wspomnianą ilością miejsca przede wszystkim pod krokwiami. Spotyka się drugą warstwę o współczynniku 0,033 – 0,035 ale wtedy zastosowana jest mniejsza grubość np. 5cm.

W zależności od stopnia opuszczenia i kratownicy lub jej braku mamy do dyspozycji różne zawiesia.

Przy rozpiętościach mniejszych niż 4m nie musimy stosować podwójnej kratownicy ale w zamian stosujemy profile w odległości 40cm jednopoziomowo.

Przy rozpiętościach większych należy rozważyć możliwość zastosowania takich kratownic by ograniczyć skutki pęknięć powstałych na skutek pracującej więźby dachowej.